Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Muzeyindəki eksponatların sırasına yeni aviasiya texnikası daxil edilib