Külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddənin realizə olunmasının qarşısı alınıb