Qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün yeni rüsumlar

Qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün yeni rüsumlar

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirmə qaydasında qeydiyyata alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələrinin artırılması təklif edilir.

YAZTV xəbər verir ki, belə ki, qiymətli kağızların emissiya prospektinin təsdiq edilməsi üçün:

emissiya məbləği 99000 manatadək olduqda – 220 300 manat;

 

emissiya məbləği 99000 manatdan 198000 manatadək olduqda – 440 600 manat;

emissiya məbləği 198000 manatdan çox olduqda – 880  manatdan 1200 manata;

depozit sertifikatlarının emissiyasının döv|ət qeydiyyatına alınması üçün rüsum 1100 manatdan 1500 manata qaldırılması təklif edilir.